Petitgrain
Petitgrain
Petitgrain

Petit grain, 10 ml

Identifiant du produit4662
huile essentielle de petit grainPlus d'informations
3,12 EUR 2,60 EUR hors TVA

Vous souhaitez obtenir de l'aide pour vos achats ? Vous ne savez pas comment choisir un produit ? Envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante : info@ekokoza.fr.

Si vous êtes intéressé par une coopération B2B contactez-nous par email : b2b@ekokoza.com.

Description

Citrus Aurantium Var

Charakteristika

 • Část rostliny: Listy a větvičky
 • Metoda extrakce: pára
 • Flash point: 67 °C
 • Barva: světle žlutá až jantarová
 • Citrus Aurantium Var je původem z jihovýchodní Asie. Strom nyní roste ve Středomoří a subtropických oblastech po celém světě. Hořký pomerančový strom, který poskytuje éterický olej Petitgrain, je také zdrojem hořkého pomerančového oleje a neroli oleje.
 • Dobře se mísí s oleji: Bergamot, Cedarwood, šalvěj, Geranium, Levandule, Jasmín, Neroli, Palmarosa, Rozmarýn, Růžové dřevo, santalové dřevo a Ylang Ylang.
 • Aromatická vůně: Petitgrain éterický olej voní jako oranžové květy s hořkým, dřevnatým a bylinkovým podtónem.
 • Historie: Původně byl olej vyráběn v lihovarech z nezralých pomerančů, když měly velikost třešní. To vysvětluje, proč se nazývá petitgrain, což ve francouzštině znamená malá zrna. Přesto se ukázalo, že je to nehospodárné, a tak se místo toho začal olej extrahovat z listů a větviček pomerančovníku.
 • Důležitá poznámka: Poskytované informace slouží pouze pro vzdělávací účely.

INCI

 • Citrus aurantium amara

Upozornění

 • Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) nám neumožňuje uvádět u výrobků léčebná tvrzení. Proto vám nemůžeme podat další zajímavé informace a musíme vás odkázat na veřejně dostupné zdroje na internetu.
 • Nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí:
 • Bezpečnostní upozornění: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
 • Signální slovo: Nebezpečí
 • H227 Hořlavá kapalina
 • H315 Dráždí kůži
 • H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci
 • H318 Způsobuje vážné poškození očí
 • H401 Toxický pro vodní organismy
 • H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • Obsahuje Citral, Geraniol, Limonen a Linalool, které mohou vyvolat alergickou reakci

Označení

 • EC/EINECS 72968-50-4, CAS 277-143-2
Paramètres
Volume unitaire (ml)10
Taille de l'emballage pc(s)1
Pays d'origineItalie
Notes et avis
Le produit n'a pas été évalué+ ajouter un avis
Votre protection de données personnelles est importante pour nous.

Ekokoza aime les cookies! Nous utilisons des cookies afin de vous offrir la meilleure expérience sur notre site. Il vous suffit de nous donner votre accord pour en profiter.

Modifier mes choixAutoriser tout